• 0322 322 72 72
  • info@altinkozahastanesi.com

Misyonumuz 

Toplumun yaşam kalitesi yükseltmek ve tıbbın gelişimine katkı sağlamak amacıyla; Hizmet verdiğimiz tüm sağlık hizmetlerinde tıbbi etik ve ilkelerden ödün vermeden hasta  haklarına saygı duyarak, gelişmiş sağlık teknolojisi ve tesisleri ile toplumun çoğunluğuna kaliteli, ulaşılabilir, kesintisiz ve güler yüzlü sağlık hizmeti sunabilmektir. 

Vizyonumuz

Sağlık  hizmetlerinde geleneksel tıbbın insancılığından uzaklaşmadan, çağdaş tıbbın teknik alt yapısını yakından izleyerek, kurumsal kimliğiyle öne çıkan bir kuruluş olmaktır, Deneyimli hekimleri ve  ekip bilincini benimsemiş kadrosuyla izleyen kuruluşlara da örnek olmayı arzu etmektedir

Yüksek nitelikli hasta bakımı ve tedavi hizmetlerini en düşük maliyetle üretmek ve bunu ihtiyaç sahiplerine sunmak, gelirden ve hastalardan sağlanan gelirleri en ekonomik şekilde kullanarak daha çok sayıda hastaya hasta bakımı ve tedavi hizmeti üretmek,Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmak için en son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı eğitim ve araştırma metotlarını kullanmak Modern çağın gereklerine ve memleket gerçeklerine uygun, süratli, disiplinli, üstün kaliteli ve ekonomik bir hastane işletmeciliği sağlamak

Amaçlar

Yüksek nitelikli hasta bakımı ve tedavi hizmetlerini en düşük maliyetle üretmek ve bunu ihtiyaç sahiplerine sunmak, gelirden ve hastalardan sağlanan gelirleri en ekonomik şekilde kullanarak daha çok sayıda hastaya hasta bakımı ve tedavi hizmeti üretmek,

Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmak için en son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı eğitim ve araştırma metotlarını kullanmak

Modern çağın gereklerine ve memleket gerçeklerine uygun, süratli, disiplinli, üstün kaliteli ve ekonomik bir hastane işletmeciliği sağlamak

Hedeflerimiz

En ileri bilgi ve teknolojinin yeterli düzeyde ve konforlu bir ortamda sunulduğu, hasta odaklı bir hastane işletmeciliği ile örnek bir model oluşturan,bölgesel ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, hasta ve çalışan memnuniyetinin en üst düzeye ulaştığı mükemmel tıbbi bakım hizmetleri ile konforlu otelcilik hizmetlerinin birbirini tamamlayacak şekilde sunulduğu, lider bir sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

Değerlerimiz;

Hasta Odaklı Olmak (Hasta, hasta yakını, sosyal paydaş)

Hasta memnuniyetini gözetmek, hasta memnuniyetinin yeni memnun hastalar kazandırmasını sağlamak, hasta yakınlarının memnuniyetini sağlamak.

Çalışan Odaklı Olmak

Çalışan memnuniyetini gözetmek, motivasyon sağlamak, performansa dayalı kariyer planlaması yapmak, çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda duyarlı ve etkin olmak.

Gelişime Açık Olmak

Bilimsel temelli olmak, yeniliğe açık olmak, uzmanlaşma becerisine sahip olmak, liderlik becerileri geliştirme konusunda istekli olmak, alanında en iyi olmayı hedeflemek.

İnsana Değer Vermek

Dil, din, ırk, cinsiyet, sınıf farkı gözetmeksizin davranmak, saygılı, sevgi dolu ve hoşgörülü olmak.

Etik Değerlere Sahip Olmak

Dürüst olmak, gizliliğe ve mahremiyete saygı göstermek, hakkaniyetli olmak, sorumluluk duygusu taşımak, etkin ve verimli çalışmak, kaynakları verimli kullanmak ve benzeri etik değerlere sahip olmak.

Davranışsal Değerlere Sahip Olmak:

  • Etkin İletişim kurma becerilerine sahip olmak,
  • Kurum içi/kurum dışı, yazılı/sözlü, birebir iletişimde ve ekip çalışmasında başarılı olmak ve uyum sağlamak, işbirliği içerisinde olmak, empati gösterebilmek,
  • Duygusal zeka ile davranabilmek,
  • Güler yüzlü olmak,
  • İnisiyatif kullanabilmek,
  • Esnek olabilmek,
  • Güvenilir olmak,
  • Hukuka saygılı olmak.

Sosyal Sorumluluk Konularında Duyarlı Olmak

Kalite Odaklı Olmak

Ölçmek ve Sürekli İyileştirmek

Takım Çalışmasına Önem Vermek

Etkin iletişimi ve ekip çalışmasını desteklemek, çalışanın, hasta ve hasta yakınının sürekli eğitimini sağlamak.