• info@altinkozahastanesi.com
  • 0322 322 7272

İnsan Kaynakları Politikamız

En önemli sermayesi insan kaynağı olan grubumuzun temel hedefi; çalışanlarımızın nitelikli, insan ilişkilerinde başarılı, güvenilir, eğitim düzeyi yüksek olan takımın parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyduğu bir kurum olmaktır.

Sürdürülebilir büyümenin ancak çalışanlarımızın katkısı ile mümkün olacağının bilincindeyiz. Bu sebeple; stratejik düşünebilen, proaktif, yeniliklere açık, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli yüksek, sorumluluk sahibi, takım çalışmasında başarılı kişileri ailemize kazandırmayı amaçlıyoruz. Ekibimize katılan kişileri sürekli eğitim programları, etkin performans yönetimi, kariyer planlama ve ödüllendirme sistemleri ile geliştirerek grubumuzu büyütmek temel felsefemizi oluşturmaktadır. Bu doğrultuda;

– Sağlık sektöründe tercih edilen bir kurum olmak ve bu konumu kalıcı hale getirmek,
– Kurumun hedeflerine giden yolda çalışanlara ve kuruma katkı sağlayacak insan kaynakları politikalarını hayata geçirmek,
– Yetkinliğe dayalı işe alım süreciyle kurum değerlerini koruyup geliştirecek yeni kişiler istihdam etmek,
– Sonuç odaklı bir organizasyon oluşturarak her aşamada bu yapıyı destekleyen, bilgi, beceri ve deneyimi yüksek çalışanlar oluşturmak,
– Adil, rekabetçi, doğru ücret ve yan haklar politikası yürütmek,
– Çalışanların mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçlarına özel eğitim planları hazırlamak,
– Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını güçlendirici yaklaşımları geliştirmek üzere hareket etmekteyiz.

Grubumuzda tüm çalışanlar eşit haklara sahiptir. Çalışanlarımızın, milliyet, inanç, etnik köken, cinsiyet, maluliyet, siyasi görüş ve yaş ayrımı gibi özellikleri grubumuzun insan kaynağı zenginliği olarak kabul edilmektedir.

WhatsApp
Bizi Arayın...